Generalforsamling

Generalforsamling 2019

7. marts kl 19.00 i Knaldhytten

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Bestyrelsens beretning. 
4. Regnskab 2018 og budget 2019. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg til bestyrelsen. 
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 
9. Eventuelt. 
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen

i hænde senest 21. februar 2019. 
Husk kontingentet skal være betalt inden

generalforsamlingen ellers 
ingen stemmeret.


Hent printbar version af dagsorden

med indkomne forslag her:Referat fra generalforsamling 2018