BBJBrændekilde Bellinge Jagtforening - BBJ - er startet i 1969.


Foreningen har 100 medlemmer. Derudover er der ca. 70 personer, der har tegnet et årskort. Årskortet giver adgang til at benytte banens faciliteter, men ikke medlemsfordele, bortset fra forsikringsdækning på banen.


BBJ er en meget aktiv forening under DANMARKS JÆGERFORBUND

- Afdeling 5303 og Dansk Flugtskydnings Forbund samt Dansk Skytteunion.


Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer.


BBJ har i løbet af året mange forskellige arrangementer.


Det største er FLUGTSKYDNINGEN, som foregår på foreningens skydebane ved Bindekildevej 47Z.


Banen blev i 1998 miljøgodkendt, og i 2001 blev alle bygninger, containere samt støjvolde landzone- godkendt.


Vi har på banen muligheder for forskellige former for skydning.

Det der skydes mest er JAGTSKYDNING, TRAP samt SPORTING.


De sidste 25 + år har der været afholdt en WHISKEYSKYDNING. Sponsoren bestemmer hvordan skydningen afvikles. De seneste år er der blevet trukket lod mellem de indleverede skydekort.

(Nuværende sponsor er Tage Rasmussen)


Foreningen har 10 flugtskydningsinstruktører, som er uddannet af Miljøministeriet. Disse står til enhver tid til rådighed for foreningens medlemmer.


De fleste arrangementer bliver afholdt i vores klubhus - "KNALDHYTTEN" som ligger på skydebanen.


Foreningen afholder hundetræning, hvor alle hunde er velkommende, jagt og ikke jagthunde.

(se fanen hundetræning)


Samarbejde med Fangel Jagtforening


Vi har nu i en årrække haft et godt og givtig samarbejde med Fangel Jagtforening, omkring flere fælles arrangementer, bla. fisketure, torvedage osv. Det håber vi forsætter og evt. udvikler sig i fremtiden, da vi på denne måde kan få fat på et større antal medlemmer til vores arrangementer (begge foreninger).


Vi er en af de eneste foreninger på Fyn, som er godkendt af politiet til at give våbenpåtegning til køb af glatløbede geværer for personer, som ikke har jagttegn.


Har du eventuelle spørgsmål vedrørende jagt eller flugtskydning, kan du trygt henvende dig til bestyrelsen i BBJ.


Vi ville glæde os meget, hvis du kunne tænke dig at blive medlem. Medlemskab hos os betyder samtidig medlemsskab af DANMARKS JÆGERFORBUND.


DJ udgiver hver måned sit medlemsblad "Jæger"


Dette vil du modtage så snart dit kontingent er indbetalt.


På gensyn i Brændekilde Bellinge Jagtforening