Generalforsamling 2023

21. feb. 2023 -- Tilføjet af : andreasbastrup

Hermed indkaldes til generalforsamling i Brændekilde Bellinge Jagtforening d. 15/3 kl. 18.00 på:

Rasmus Rask Skolen (Lokale H)
Brændekildevej 34
5250 Odense SV

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning ved formanden
 4. Aflæggelse af reviderede årsregnskab til godkendelse samt fremlæggelse af næste års budget
 5. Behandling af indkomne forslag (skal sendes til bestyrelsen senest 8/3 på bbjagtforening@gmail.com)
 6. Valg af 
  • bestyrelsesmedlemmer på valg er: Malene Jørgensen (villig til genvalg), Claus Vraa (villig til genvalg), Mads Milling (villig til genvalg) 
  • 2 suppleanter Kristian Jørgensen (villig til genvalg) og Morten Stensgaard (villig til genvalg)
  • 2 bilagskontrollanter Anette Bonne og Lars Lindberg (villig til genvalg) og 1 suppleant Martin Møller (villig til genvalg)
 7. Eventuelt

Foreningen er vært med en bid brød og en tår at drikke.

Af Hensyn til forplejning er der senest tilmelding 8/3-2023 til bbjagtforening@gmail.com eller Formand Benjamin Larsen 21488962 
 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/