Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

13. sep. 2023 -- Tilføjet af : andreasbastrup

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling for Brændekilde Bellinge Jagtforening.

Dato: den 4/10-2023
Tid: kl. 19.00
Adresse:
Rasmus Rask-Skolen
Brændekildevej 30, 5250 Odense
Lokale : H (se vedlagte kort over skolen)

Årsagen til indkaldelsen er grundet nuværende situation for Brændekilde Bellinge Jagtforening, der står uden skydebane, efter Baltic Pipe er gravet igennem skydebanen. Hertil har bestyrelsen i hhv. Brændekilde Bellinge Jagtforening og Tommerup Jagtforening snakket om en fusionering, hvilket vil betyde en sammenslutning af de to foreninger, hvor Brændekilde Bellinge jagtforening vil blive optaget under Tommerup jagtforening.

Den sammensluttede jagtforening vil høre hjemme på Tommerup Jagtforenings lokation på Maevej 30, 5690 Tommerup. Denne fusion er gældende fra den 1/4-2024, hvis denne vedtages.
Grundet denne fusion, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, for at du som medlem kan give din mening til kende.

Foreningen er vært med en gang og drikke til de deltagende. Se dagsorden for ekstraordinær generalforsamling nedenfor:

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Sammenlægning af jagtforeningerne
  a. Afstemning om sammenlægning. (denne foreslåes afholdt skriftligt)
 5. Vedtægtsændringer gældende fra 1/4-2024. Punktet gennemføres samlet for begge generalforsamlinger. (punktet udgår, hvis sammenlægningen ikke bliver en realitet)
  a. Ændring af overskrift fra vedtægter Tommerup Jagtforening til Vedtægter for Tommerup- Bellinge Jagtforening.
  b. Ændring af navn (punkt 1:1 i vedtægter) fra Tommerup Jagtforening til Tommerup-Bellinge Jagtforening.

Relevante dokumenter for ekstraordinær generalforsamling findes herunder:

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Brændekilde Bellinge Jagtforening og Tommerup Jagtforening.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/