Indkaldelse til generalforsamling

8. mar. 2022 -- Tilføjet af : webmaster

Generalforsamlingen i Brændekilde Bellinge Jagtforening afholdes d. 30/3 kl. 18.00 på:

Rasmus Rask skolen Lokale H
Brændekildevej 34
5250 Odense sv

Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens beretning ved formanden
Aflæggelse af reviderede årsregnskab til godkendelse samt fremlæggelse af næste års budget
Behandling af indkomne forslag (skal sendes til bestyrelsen senest 16/3)
Valg af
bestyrelsesmedlemmer – 3 i lige år og 3 i ulige år
b. 2 suppleanter
c. 2 revisorer og 1 suppleant
Eventuelt

Foreningen er vært med en bid brød og en tår at drikke.

Bestyrelsen
Formand
Benjamin Larsen
Hyldegårdsvej 7b,
5690 Tommerup
Tlf 21 48 89 62

Kasserer
Uffe Rasmussen
Ravnebjerggyden 162,
5250 Odense SV
Tlf 60 80 07 45

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/