Flugtskydning

Retningslinjer for genåbning af skydebanen 5. maj 2020

Spørgsmål kan rettes til formand Kim på tlf. 6037 2437 eller næstformand Benjamin på tlf. 2148 8962


Endelig kan vi begynde at åbne vores skydebane – det bliver selvfølgelig anderledes, end vi er vant til. Fokus bliver på skydning og desværre ikke på det sociale, som ellers er en stor del af at komme på skydebanen for os alle sammen. Men lidt skydning er bedre end ingen skydning 😊 Vi skal passe godt på hinanden, og derfor har vi i bestyrelsen udarbejdet nedenstående retningslinjer i overensstemmelse med retningslinjerne fra Danmarks Jægerforbund, DGI, Dansk Skytteunion m.fl.


Generelle vilkår for ophold på skydebanen

 • Hold minimum 2 meters afstand til andre under hele skydningen og ophold dig kun på den bane du har booket skydetid på.
 • Det er ikke tilladt at medbringe gæster – dvs. det er alene personer, der har booket skydetid, der må opholde sig på skydebanen, og kun i det bookede tidsrum.
 • Der vil ikke blive solgt mad eller drikkevarer.
 • Det er muligt at købe patroner fra klubhuset, men hav gerne med hjemmefra.
 • Husk at hold dig hjemme, hvis du har symptomer som f.eks. feber, hoste, muskelømhed. Og forlad straks skydebanen, hvis du oplever selv milde symptomer.
 • Der kan kun betales med MobilePay – det vil ikke være muligt at betale med kontanter.
 • Da vi har en række faste udgifter til drift af skydebanen, men kommer til at mangle indtægter fra salg af duer, patroner, mad og drikkevarer, har vi valgt at sætte prisen på duer lidt op. Alle duer på banen koster 1,60 (dvs. kr. 40 for sporting), så længe disse retningslinjer er gældende. Så snart skydebanen må holde åbent på sædvanlige vilkår, sættes prisen ned igen. Vi håber på jeres forståelse.
 • I disse tider vil instruktion ikke være en mulighed pga. afstandskrav.
 • Den baneansvarlige bærer en orange vest og den baneansvarliges instruktioner skal til enhver tid følges.


Skydning kræver tilmelding

 • Booking af skydetid sker via bookingsystemet her: https://www.supersaas.dk/schedule/BBJ/Skydebane
 • Det er ikke muligt at møde op på skydebanen uden at have booket tid i forvejen.
 • Skydning kan bookes af BBJ’s medlemmer fra tirsdag. Fra fredag vil ikke medlemmer kunne booke ledige tider. Ønsker du at melde dig ind i foreningen, kan det ske via dette link: https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/medlemskab/bliv-medlem/
 • En booket skydetid udgør en time på skydebanen. Det vil sige, at du må opholde dig på skydebanen i en time i alt. I dette tidsrum skal du parkere, gøre dig klar til skydning, gennemføre skydning og forlade skydebanen igen. Forbered derfor så meget som muligt hjemmefra.
 • Der kan kun bookes én skydetid pr. skytte pr. mandag og booking sker efter først til mølle.
 • Hvis man ønsker at ændre sin booking skal Kim kontaktes på tlf. 6037 2437.
 • Bestyrelsen forbeholder sig ret til at ændre i bookingerne, hvis der er for mange gengangere på banen og for mange på venteliste, der ikke har nået at booke. Det skal gerne blive så god en sæson for alle, som det er muligt trods omstændighederne.
 • Du får bekræftelse på booket skydetid på email, vær opmærksom på at denne kan lande i dit spamfilter.

 

Når du ankommer til skydebanen

 • Området vil være delt op afhængigt af, om du skal skyde sporting eller jagt.
 • Skal du skyde sporting, parkerer du helt oppe ved sportingbanen.
 • Skal du skyde jagt, parkerer du til højre for klubhuset, dvs. inden
 • Der vil være afmærkninger på området. Se i øvrigt vedlagte kort.
 • Hvis du har den første skydetid (kl. 18.00) kan du gå ud af bilen, når du kommer.
 • Hvis du har en senere skydetid, beder vi dig blive siddende i bilen til, du kan se, at skytterne før dig har pakket sammen og forlader banen. Ankom gerne så tæt på din bookede skydetid som muligt.


Skydning: jagt

 • Har du behov for at købe duer og patroner, går du op til klubhuset og følger anmærkningerne dér. Her vil være afstandsmarkering for at sikre god afstand, og der vil være adgang til håndsprit.
 • Start ved det skur, som bliver anvist af den baneansvarlige ved ankomst.
 • Dørene til skurerne vil være åbne og skal forblive sådan under skydning.
 • Der må højest være 2 personer pr. skur ad gangen. Dette må pga. pladsmangel ikke overskrides!
 • Brug de engangshandsker, der ligger i skurerne, når du skal trykke duer ud på fjernbetjeningen, og når du bruger kortlæseren. Smid handsken ud, når du er færdig i hvert skur. Der vil også være adgang til håndsprit.
 • Der må højst udløses 10 duer pr. person pr. skur og der må skydes det antal serie der kan nås inden for den afsatte tid.
 • Når tiden er gået, går I direkte til bilerne og forlader banen, så der er plads til næste hold. Husk at du skal forlade banen, inden for den time du har booket. Vi har en skarp bagkant, så det er vigtigt, at vi holder tidsplanen.


Skydning: sporting

 • I vil højst være 5 skytter og 2 personer fra bestyrelsen på sportingbanen ad gangen. Dvs. højst 7 i alt.
 • Betaling kan kun foregå via MobilePay ved indgang til sportinghuset. Der kan ikke betales med skydekort, da betalingen er slået fra.
 • Vent udenfor sportinghuset til du bliver kaldt ind til opstart af skydning. Vedkommende fra bestyrelsen igangsætter skydningen.
 • Der må skydes det antal serier som kan nås indenfor den bookede time.
 • Sørg for at holde den nødvendige afstand inde på banen under hele skydningen.
 • Når tiden er gået, går I direkte til bilerne og forlader banen, så der er plads til næste hold. Husk at du skal forlade banen, inden for den time du har booket. Vi har en skarp bagkant, så det er vigtigt, at vi holder tidsplanen.

 

Vi håber fra bestyrelsens side på forståelse og opbakning. Det er en mærkværdig tid for alle, og ingen af os har prøvet et lignende setup før. Det kommer til at kræve tilpasning og samarbejde for os alle. Så hjælp os med at få en god sæson med så meget skydning, som det nu er muligt – og så krydser vi fingre for, at vi kan lempe restriktionerne i løbet af sæsonen. Men indtil andet er meldt ud, gælder ovenstående retningslinjer.

Flere fra bestyrelsen vil hver mandag være til stede på banen med henblik på vejledning.

 

Rigtig god skydning!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Brændekilde Bellinge Jagtforening