Tage Rasmussen

2005

Tage blev på vores årlige generalforsamling (2005) i Brændekilde Bellinge Jagtforening (BBJ) udnævnt til æresmedlem.

Tage er om nogen indbegrebet af BBJ, og han var medstifter af foreningen tilbage i 1969. Siden da, har han været en meget aktiv del af foreningen, de sidste mange år som kasserer.

Tage er en mand med stærke meninger og stor handlekraft, hvilket har resulteret i en supermoderne skydebane med en jagtbane. Endvidere en trapbane og sportingbane. Endvidere har Tage været medvirkende til mange andre tiltag i vor forening, f.eks. fisketure, bukketræf, holdskydning, foreningsjagt o.s.v.

Bestyrelsen vil gerne takke Tage for det store stykke arbejde han har lagt i foreningen, og håber meget at Tage stadig vil være at finde til vores arrangementer i jagtforeningen.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/